do not visit

19.811 nya träd i Afrika

För varje beställning hos Optimalprint donerar vi pengar till ”The Green Belt Movement” (GBM). Så här långt har våra gemensamma donationer resulterat i 19.811 ny träd som planterats i Kenya. Detta har blivit möjligt tack vare dina donationer!
Optimalprint fortsätter att växa och likaså vår önskan att minimera vår miljöpåverkan. Papper som används till tryck kommer från träd likt de som planteras av GBM. Vi kommer därmed att fortsätta stödja GBM.

Wangari Maathai
Wangari Maathai planterar träd med skolbarn i Aberdares, Kenya.


Francesca de Gasparis

"Ett varmt tack till Optimalprint och alla era kunder"

Optimalprint är en fantastisk partner som stödjer vårt arbete genom finansiella donationer som i sin tur möjliggör plantering av nya träd. Optimalprint stöder även GBM genom att skänka trycksaker till vårt kontor i London.
Ert stöd är mycket betydelsefullt för vårt arbete att tillsammans med lokalbefolkningen plantera mer träd i Kenya samtidigt som ni också hjälper oss att sprida budskapet om GBM runt om i världen
säger Francesca de Gasparis, chef över GBM i Europa.


Se Wangari Maathai berätta om "The Green Belt Movement"
Viktiga länkar:

TRÄD SOM PLANTERATS SÅ HÄR LÅNGTFör varje beställning (icke gratis produkter) som görs på Optimalprint donerar vi pengar till "The Green Belt Movement"
"The Green Belt Movement" grundades 1977 av Wangari Maathai, den första afrikanska kvinnan och miljöförkämpen som mottagit Nobels fredspris (2004).
GBM är en organisation som fokuserar på trädplantering som inkluderar lokal befolkningen samtidigt som organisationen adresserar de miljöutmaningar som världen står inför genom att bekämpa skövling av skogar som i sin tur skapar jorderosion vilket får konsekvenser på vattenförsörjning.
GBM menar att första steget för att skydda skogen och närmiljön är att stärka kvinnans och familjens roll i Kenya. Med starkare roll i samhället får kvinnorna möjlighet att ta aktiv del i debatten om hur man ska bättre skydda närmiljön.